Λογοθεραπευτικό
υλικό για επαγγελματίες
γονείς

Τα βιβλία μας

Η δημιουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων λογοθεραπείας και ειδικής αγωγής περιλαμβάνει πολλά βήματα, από τον σχεδιασμό και τη σύνταξη του περιεχομένου έως τη μορφοποίηση και την τελειοποίηση. Τα ηλεκτρονικά μας βιβλία στηρίζονται σε χρόνια εμπειρίας, σε επιστημονικές μελέτες και στις νέες ανάγκες που προκύπτουν συνεχώς στις θεραπευτικές συνεδρίες.

Τελευταίες κυκλοφορίες

Η ομάδα του Λογοποιώ έχει δημιουργήσει μια σειρά από βιβλία με συμβουλές, παιχνίδια και δραστηριότητες, για γονείς και επαγγελματίες θεραπευτές.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα βιβλία μας καλύπτουν τους στόχους της εκάστοτε διαταραχής, παρέχουν καθοδήγηση και υποστηρίζουν την πρόοδο των θεραπευόμενων. Έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας να βελτιώσουν τις δεξιότητες άρθρωσης, ομιλίας, λόγου και επικοινωνίας και μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους τους.

Παιχνίδια

Τα παιχνίδια λογοθεραπείας αποτελούν έναν διασκεδαστικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο για τη βελτίωση των δεξιοτήτων λόγου και ομιλίας. Διασκεδάζοντας, το παιδί μαθαίνει αλλά και γενικεύει τους θεραπευτικούς του στόχους ανάλογα με το εκάστοτε ηλεκτρονικό βιβλίο. Τα παιχνίδια μπορούν να προσαρμοστούν από τους θεραπευτές και τους εκπαιδευτικούς στις συγκεκριμένες ανάγκες του παιδιού με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσκολιών στην ομιλία και στο λόγο.

Καθοδήγηση

Καθώς η καθοδήγηση για μια ορθή θεραπευτική συνεδρία είναι πολύ σημαντική, τα βιβλία μας υποστηρίζουν τον θεραπευτή/ εκπαιδευτικό και τον γονέα και δίνουν ξεκάθαρες οδηγίες, προκειμένου να εφαρμοστούν σωστά οι ασκήσεις και δραστηριότητες στο παιδί. Η λογοθεραπευτική προσέγγιση ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του παιδιού, γι’ αυτό και κάθε ηλεκτρονικό βιβλίο βασίζεται σε ένα ήδη προσαρμοσμένο σχέδιο θεραπείας που ακολουθεί ο θεραπευτής και αποτελεί αναπόσπαστο βοήθημά του.

Η ομάδα μας

Δήμητρα

Η χρήση οργανωμένων θεραπευτικών υλικών και μεθόδων συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών συνεδριών. Για το λόγο αυτό, μέσα από την εμπειρία μου ως λογοθεραπεύτρια, δημιουργώ υλικό λογοθεραπείας και ειδικής αγωγής στοχεύοντας στην υποστήριξη ειδικών θεραπευτών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Χρήστος

Μέσα από την καθημερινή μου πρακτική ως Ψυχολόγος, η χρήση εξατομικευμένων θεραπευτικών εργαλείων αποδεικνύετε αναπόσπαστο σκέλος για την εξέλιξη των θεραπευόμενων. Συνδυάζοντας γνώσεις της Ψυχολογίας με τις θεραπευτικές ανάγκες στην λογοθεραπεία, δημιουργούμε αξιόλογα υλικά, στοχεύοντας σε ένα άρτιο θεραπευτικό αποτέλεσμα.