Ποιοί είμαστε

Είμαστε η Δήμητρα & ο Χρήστος και έχουμε πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση μαθησιακών διαταραχών

Δήμητρα

Μέσα από την κλινική μου εμπειρία διαφαίνεται πως η χρήση οργανωμένων θεραπευτικών υλικών και μεθόδων συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα των λογοθεραπευτικών συνεδριών. Μέσα από τις θεραπευτικές αναδυόμενες ανάγκες των θεραπευόμενών μου, δημιούργησα και συνεχίζω να δημιουργώ υλικό λογοθεραπείας και ειδικής αγωγής στοχεύοντας σε αποτελεσματικές και ταυτόχρονα διασκεδαστικές θεραπείες.

Η Δήμητρα διατηρεί το θεραπευτικό κέντρο Λογοποιώ

Χρήστος

Η επαγγελματική μου εμπειρία ως Συμβουλευτικός Ψυχολόγος, με έχει φέρει σε επαφή με την επιστήμη της λογοθεραπείας. Μέσα από την εξειδίκευσή μου στις ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις και τη χρήση θεραπευτικών εργαλείων, δύναμαι να προσφέρω την επιστημονική μου γνώση και γνώμη στη δημιουργία υλικού λογοθεραπείας και ειδικής αγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, εντρύφησα σε έναν τομέα της θεραπευτικής παρέμβασης, στον οποίο η επιστήμη της ψυχολογίας έχει απεριόριστες εφαρμογές.